Nhà Bạt Hội Chợ triển Lãm

Ngày đăng: 10-07-2017        
  
Nhà Bạt Hội Chợ triển Lãm
Tên dịch vụ: Nhà Bạt Hội Chợ triển Lãm
Loại dịch vụ: Mẫu nhà Bạt
Mô tả chung: chuyên cung cấp nhà bạt rút , nhà bạt di động, giang hàng tổ chức hội chợ triển lãm , gian hàng vách cứng ,vách mềm mái che 
Thông tin chi tiết:
chuyên cung cấp nhà bạt rút , nhà bạt di động, giang hàng tổ chức hội chợ triển lãm , gian hàng vách cứng ,vách mềm mái che Gian hang hội chợ , triển lãm

Hotline: 0968280689
Nhắn tin Facebook