MS 23

Ngày đăng: 24-07-2017        
  
MS 23
Tên dịch vụ: MS 23
Loại dịch vụ: Phông cưới lụa
Đơn giá: Liên hệ
Mô tả chung:
Thông tin chi tiết:
phông cưới đẹp ngày sưa với những mẫu  làm từ sốp thì ngày nay với su hướng  trang trí phông cưới đẹp làm từ biển tên phomex đã làm lên một su thế và phong cách mới , màu sắc của phông cưới đẹp cũng nhẹ nhàng hơn